Staj


Staj Başvuru Prosedürü:

  • Staj yerini Öğrenciler bulur.
  • Bulunan staj yerlerine 3 tane ‘Staj başvuru formu’ doldurtulur (imzalı-mühürlü).
  • İmzalı-mühürlü formlar staj komisyonun onayı için bölüm sekreterliğine bırakılır (Cuma 12:00’a kadar). Onaylanan formlar Pazartesi 11:00’dan sonra sekreterlikten teslim alınabilir.
  • Onaylı form dekanlıkta evrak kayıta sigorta işlemlerini başlatmak için teslim edilir.
  • Sigorta işlemleri tamamlanan öğrenci, staj başlangıç gününde staj değerlendirme formlarını (Devam çizelgesi ve Staj değerlendirme formu), kendisinden sorumlu mühendise teslim edip stajına başlayabilir.

  • Staj yapılan kurum/kuruluş tarafından talep edilmesi halinde sigorta süreci uzatılabilmektedir. Başvuruda belirtilen ve uzatılacak tarihleri eemstaj@eskisehir.edu.tr adresine mail olarak bildiren öğrenciler için işlemler gerçekleştirilecektir. Staj yapılan kurum/kuruluş tarafından tarih değişikliği talep edilmemesi durumunda idari izin kapsamında olan günler otomatik olarak staj sonuna ekleneceğinden sigorta işlemlerinde tarih değişikliği yapılmadan izin süresi staj sonuna eklenebilir.
  • Yaz dönemindeki tüm stajlarda rapor ile birlikte transkript gönderilmesi gerekmektedir. Herhangi bir üniversiteden yaz okuluna katılan öğrencilerin yaz okulu başlangıç ve bitiş tarihlerini ve ders programlarını da son staj raporu ile iletmeleri gerekmektedir.
  • Yaz okulunda ders alan öğrenciler hafta içinde en az üç boş iş günleri varsa yaz okulu döneminde staj yapabilirler. Yaz okulu döneminde ders programında ders veya laboratuvar görünen günlerde staj yapılamaz.

Yönergeler ve Kılavuzlar

Cumartesi tam mesai ile staj yapılacağı durumlarda, kurum/kuruluş yetkilisi tarafından hazırlanan Cumartesi çalışma belgeleri staj başvuru formları ile teslim edilmeli veya ilk gönderilecek staj takip raporu ile birlikte gönderilmelidir. Aksi takdirde, Cumartesi günü yapılan stajlar kabul edilmeyecektir.

Staj Süreci/Sonu Formları

Staj bitiminde "Öğrenci Staj Devam Çizelgesi" (EK 3) ve "Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu" (EK 4) onaylı bir şekilde aşağıdaki yollardan biri ile bölüm staj komisyonuna iletilmelidir. / At the end of the internship, "Student Attendance Chart" (App 3) and "Institution/Organization Student Internship Evaluation Form" (App 4) must be submitted to the department internship commission.

► Staj sonu formları "staj sorumlusu (veya yetkili personel)" tarafından doldurulduktan sonra bir zarfa (zarfın kapağı da mühürlü ve imzalı olacak şekilde) mühürlü ve imzalı olarak kapalı şekilde konulup, bölüm sekreterliğine (şahsen veya posta ile) teslim edilecektir.

► (Bu madde yaz stajları için geçerlidir.) Staj sonu formlarının kapalı zarf (kapağı imzalı ve mühürlü) ile öğrenciye teslim edilmesi durumunda, belgeler ekle-sil haftası öncesinde bölüm sekreterliğine öğrenci tarafından elden iletilmelidir.

► Staj sonu formları, staj yapılan kurum/kuruluş tarafından kapalı zarf (kapağı imzalı ve mühürlü) içerisinde posta/kargo yoluyla iletilebilir (Posta Adresi: Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 26555 ESKİŞEHİR, TÜRKİYE).

Bu bilgilendirmenin kurum/kuruluşa yapılması ve belgelerin iletim süreci öğrencinin sorumluluğundadır. Belgelerin yukarıda belirtilen yollardan biri ile bölüm staj komisyonuna ulaşmaması durumunda staj kabul edilmeyecektir.


Staj Takip Raporu (EK 5 a,b)

  • Staj Takip Raporu ( Türkçe: word , İngilizce: word)

Staj takip raporu formatı word ortamında oluşabilecek format hatalarına karşı kontrol edilebilmesi amacıyla pdf olarak da yayınlanmıştır. Staj takip raprolarının ilgili formata uygun olmaması durumunda tekrar hazılanması ve onaylatılması veya stajın başarısız sayılması durumları oluşabileceğinden raporlar hazırlanırken formata gerekli özenin gösterilmesi, verilen açıklamaların dikkatli şekilde okunması ve yönlendirmelere uyulması beklenmektedir.

Staj takip raporlarında Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde alınan eğitimi tamamlayıcı mühendislik faaliyetlerinde bulunulduğuna dair bilgiler verilmelidir. İçerik olarak eksik veya yetersiz raporların tekrar hazılanması ve onaylatılması veya stajın başarısız sayılması durumları oluşabileceğinden raporlar hazırlanırken gerekli özenin gösterilmesi beklenmektedir.

20 iş günlük staj süreci 20 iş günlük tek rapor ile değerlendirilecektir. Raporlar hazırlandıktan sonra ilgili stajın bitiş tarihinden sonraki "üç iş günü" içinde staj sorumlusu (Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme mühendisi vb.) tarafından onaylanmalı (iç kapak sayfasındaki takip tablosu imzalanmalı ve mühürlenmeli, raporun diğer sayfaları paraflanmalıdır.), daha sonra bu rapor aşağıdaki bağlantıda verilen form doldurularak gönderilmelidir.

Staj 1 için Form

Staj 2 için Form

Geçerli bir mazeret durumundan dolayı rapor gönderiminin gecikmesi halinde, ilgili durum rapor gönderim süreci içerisinde eemstaj@eskisehir.edu.tr adresine bildirilmelidir. Geçerli bir mazeret belirtilmeden zamanında gönderilmeyen raporlar kabul edilmeyecek ve öğrenci stajdan başarısız sayılacaktır.

Bir önceki stajı 20 iş gününden az kabul edilen ve staj gün sayısını tamamlamak amacıyla 20 iş gününden fazla staj yapacak öğrenciler yapmış oldukları iş günü kadar tek bir staj raporunu iletmelidirler.


EEM Bölümü staj komisyonu:

Abdulkadir ZİREK
Oğuzkağan ALIÇ