Tarihçe

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ilk olarak Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1980 yılında kurulmuştur. Ancak, bu fakültenin 1993 yılı Ağustos ayında Osmangazi Üniversitesine geçmesiyle birlikte Anadolu Üniversitesi’nde yeni bir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve bu fakülte içinde yeni bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. 2011-2012 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi iki ayrı fakülteye ayrılmış ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Bölümümüzde lisansüstü eğitime 1994-1995, lisans eğitimine ise 1997-1998 öğretim yılında başlanmıştır. Lisans ve lisansüstü programlarımızın eğitim dili İngilizce’dir. Lisans programının eğitim süresi 4 yıldır. Buna ek olarak, İngilizce seviye tespit sınavını geçemeyen öğrencilerin bölüm derslerini almadan önce 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve bu sınıfı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Bölümümüzde belirli şartları sağlayan lisans düzeyindeki öğrencilere çift anadal veya yandal yapma olanağı sağlanmaktadır.

Bölümümüzün lisans programı MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından 01 Mayıs 2009 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasında akredite edilmiştir.


Eskişehir Technical University Department of Electrical and Electronics Engineering was first established within the Faculty of Engineering and Architecture of Anadolu University in 1980. However, when this faculty became a part of the newly established Osmangazi University in August 1993, a new Faculty of Engineering and Architecture and, as a part of this new faculty, a new Department of Electrical and Electronics Engineering was established within Anadolu University. Faculty of Engineering and Architecture was divided into two separate faculties in 2011-2012, and the Department of Electrical and Electronics Engineering has been involved in the Faculty of Engineering. With the establishment of Eskişehir Technical University with Law No. 7141 published in the Official Gazette dated May 18, 2018, and numbered 30425, the Department of Electrical and Electronics Engineering moved to Eskişehir Technical University.

Department offers bachelor of science, master of science, and doctorate of philosophy programs. Graduate and undergraduate programs have started in the 1994-1995 and 1997-1998 academic years, respectively. The medium of instruction in our undergraduate and graduate programs is English. The duration of the undergraduate program is 4 years. In addition, students who cannot pass the English proficiency exam, have to attend and successfully complete 1-year long English preparatory school before taking any courses from the department.

At our department, students, who meet certain requirements, also have the opportunity to apply for a double-degree undergraduate program or for a minor undergraduate program.

The undergraduate program of the department has been accredited by MÜDEK (Member of EUR-ACE and International Engineering Alliance) from 30 September 2014 until 30 September 2021.