Tarihçe

Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ilk olarak Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde 1980 yılında kurulmuştur. Ancak, bu fakültenin 1993 yılı Ağustos ayında Osmangazi Üniversitesine geçmesiyle birlikte Anadolu Üniversitesi’nde yeni bir Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve bu fakülte içinde yeni bir Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. 2011-2012 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi iki ayrı fakülteye ayrılmış ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı Kanunla Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin kurulması ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Bölümümüzde lisansüstü eğitime 1994-1995, lisans eğitimine ise 1997-1998 öğretim yılında başlanmıştır. Lisans ve lisansüstü programlarımızın eğitim dili İngilizce’dir. Lisans programının eğitim süresi 4 yıldır. Buna ek olarak, İngilizce seviye tespit sınavını geçemeyen öğrencilerin bölüm derslerini almadan önce 1 yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfına devam etmeleri ve bu sınıfı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Bölümümüzde belirli şartları sağlayan lisans düzeyindeki öğrencilere çift anadal veya yandal yapma olanağı sağlanmaktadır.

Bölümümüzün lisans programı MÜDEK (EUR-ACE ve International Engineering Alliance üyesi) tarafından 01 Mayıs 2009 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasında akredite edilmiştir.