Misyon ve Vizyon

Vizyon

Eğitim, araştırma ve uygulamaları ile yurtiçi ve yurt dışındaki Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri arasında ilk sıralarda yer alan saygın bir bölüm olmak.

Misyon

Güçlü teknolojik alt yapı olanaklarımızla, elektrik-elektronik mühendisliği mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, bu bilgi ve becerilerini insanlık yararına kullanabilecek, kendini sürekli yenileyebilen, mesleki ve etik sorumluluk sahibi, çağdaş, yaratıcı, proje üretebilen, sosyal bilinci gelişmiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek, elektrik-elektronik alanlarında, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojilerin gelişmesine katkıda bulunacak araştırmalar yapmak ve yaymak.

Temel Değerler
 • Planlı ve çalışkan olmak
 • Özgüvene sahip olmak
 • Doğruluk ve güvenilirlik
 • İleri ve açık görüşlü olmak
 • Öğrencilere ve çalışanlara değer vermek
 • Yeni fikirler üretebilmek
 • Takım çalışması bilincine sahip olmak
 • Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymayı ilke edinmek
 • Sürekli gelişme ve yenilenme
 • Mesleki etik değerlere sahip olmak
 
Vision

Our vision is to become a prestigious department that will be ranked one among the top national and international electrical-electronics engineering departments regarding education, research, and research applications.

Mission

With our powerful technologic infrastructure capabilities, to provide our students the education so that they will have all the knowledge and capability required by the electrical-electronics engineering profession, be able to use this knowledge and capability for the benefit of humanity, be able to renew themselves continuously, have the professional and ethical responsibility, be modern and creative, have the project development ability, be highly socially conscientious engineers; to do research and disseminate results in electrical-electronics fields where the research may contribute to the knowledge and technological progress needed by the society. 

Fundamental Values
 • Being hardworking and organized
 • Having self-confidence
 • Honesty and reliability
 • Being visionary and open-minded
 • Valuing the students and the staff
 • Being innovative
 • Being conscientious for the teamwork
 • Having principles of seeking, acquiring, producing, and disseminating the information
 • Continuous improvement and innovation
 • Having professional ethical values