ESTÜ'den Haberler

Bölümümüz Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Logosu Kullanım Hakkına Uygun Bulunmuştur.

21 Aralık 2021 tarihinde yapılan 36'ıncı Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu toplantısında bölümümüzün, "Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar"ın 7. Maddesinde belirtilen ölçütleri sağladığı için diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu kullanması uygun bulunmuştur.

"Yükseköğretim Mezuniyet Belgelerinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Logosunun Kullanımına İlişkin Usul Ve Esaslar"ın 8. Maddesinin 3'üncü fıkrasına göre yükseköğretim kurumları "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından TYÇ logosu kullanımı uygun bulunan kalite güvencesini sağlamış yükseköğretim programlarının mezunlarının diploma eklerinde, transkript ve mezun belgelerinde Kurul kararını takip eden ilk eğitim ve öğretim dönemi sonunda TYÇ logosu kullanılır".

İlgili YÖK duyurusuna erişmek için tıklayınız.