Projeler

Research Projects


 

No Başlık Type Project No Start Date Duration Budget Team
1. Gerçek İmgelerde Elips Tespiti İçin Kapatmalara Dayanıklı ve Parametresiz Bir Yöntemin Gelistirilmesi TUBITAK   2016     Cihan TOPAL (PI)
2. Zaman Gecikmeli Sistemler için Merkezi Olmayan Zaman Gecikmeli Denetleyici Tasarımı TUBITAK 115E379 2015 3 Years   Altuğ İFTAR (PI), H. Ersin EROL, S. Mert ÖZER
3. Development of Assistive Systems for Disabled with Video-Oculographic Eye Tracking TUBITAK 2140134 2014 1 Year   Cihan TOPAL (PI)
4. Terrain Profile Modelling for Vehicle Vibration Response TUBITAK   2013     Semiha TÜRKAY (PI)
5. Orantılı ve Orantısız Zaman Gecikmeli Sistemlerin Merkezi Olmayan Denetimi TUBITAK 112E153 2012 3 Years   Altuğ İFTAR (PI), H. Ersin EROL , S. Mert ÖZER
6. Photonic Integrated Structures Netherlands Organization for Scientific Research (NWO)   2011     Feridun AY
7. Design and Implementation of A Real-time Video-Oculographic Gaze Detection and Tracking System TUBITAK   2011 2 Years   Cihan TOPAL (PI)
8. Optical Backplanes Dutch Technology Foundation (STW)   2010     Feridun AY
9. Focused Ion Beam Nanostructuring for Photonics European Network of Excellence on Photonic Integrated Components and Circuits (ePIXnet   2009     Feridun AY
10. Electromagnetic Modeling and Analysis of Direction Finding (DF) Systems ASELSAN   2009 2 Years   Tansu FİLİK (PI)
11. Anadolu Üniversitesi Bulutsal Hesaplama Altyapısı Kurulumu BAP 093426 2009 1 Year   Atakan DOĞAN
12. Veri Grid Sistemleri İçin Simülatör ve Gerçek Zamanlı Veri Kopyalama Algoritmalarının Geliştirilmesi TUBITAK 108E232 2009 2 Years   Atakan DOĞAN (PI) Hakan Güray ŞENEL (Co-PI)
13. Photonic integrated devices in activated amorphous and crystalline oxides European Commission through its Sixth Framework Programme (FP6-IST)   2008     Feridun AY
14. Anadolu Üniversitesi Video Tabanlı IP Trafiğini Karşılayabilecek BT Altyapı İyileştirme Projesi BAP 083451 2008 1 Year   Atakan DOĞAN (Co-PI)
15. Design and Implementation of a Gateway Device for Seamless P2P UDP Communication TUBITAK   2007 1 Year   Cihan TOPAL (PI)
16. Rassal Yol Modelli Aktif/Yarı-Aktif Otomobil Suspansiyon Sistemlerinin Erişilebilir Dinamik Tepkileri. TUBITAK   2007     Hüseyin AKÇAY (PI)
17. Astrofiziksel Görüntülerin Zaman-Sıklık Kör Kaynak Ayrıştırma Yöntemiyle Ayrıştırılması. TUBITAK-CNR Joint Project   2007     Tankut ÖZGEN
18. Survey on Direction Finding Algorithms for Communication Signals, ASELSAN INC   2007 1 Year   Tansu FİLİK (PI)
19. Achievable Dynamic Response of Active/Semi-active Automotive Suspension Systems with Stochastic Road Models TUBITAK   2007     Semiha TÜRKAY (PI)
20. Eye Touch Project, An eye tracking system with a sensor based head mountable apparatus BAP   2006 2 Years   Cihan TOPAL (PI)
21. Electromagnetic Protection of the Uplink and Downlink Signals of the Communications / Surveillance Satellites (AYSEK) TUBITAK   2006 4 Years   Tansu FİLİK (PI)
22. Automatic Detection, Classification and Monitoring of Power Quality Events Using Embedded Systems TUBITAK   2006     Ömer Nezih GEREK (PI)
23. Göz Hareketlerine Bağlı Bilgisayar Arayüzü BAP 060213 2006     Ömer Nezih GEREK (PI)
24. Trafik kazalarının azaltılması ve önlenmesi amacıyla coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanılması KAMAG Research Project   2006 3 Year   Hakan Güray ŞENEL
25. Enerji Kalitesi Olaylarının Sayısal İşlemci Donanımlarıyla Otomatik Belirlenmesi, Sınıflandırılması ve Uzaktan İzlenmesi TUBITAK   2006 3 Year   Hakan Güray ŞENEL (PI) Şener AĞALAR
26. Göz Hareketlerine Bağlı Bilgisayar Arayüzü BAP 060213 2006 2 Years   Atakan DOĞAN (Co-PI)
27. Elektrik Güç Sistemlerinin PLC’ler ve Gömülü Mikroelektronik Sistemlerle Analizi ve Kontrolü BAP 040251 2005 2 Years   Aydın AYBAR (CO-PI)
28. Ford Cargo Kamyon Kabini İçin Yarı-Aktif Suspansiyon Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması FORD-OTOSAN   2005     Hüseyin AKÇAY, Semiha TÜRKAY
29. Hibrit (Rüzgar-Günes) Enerji Üretim Sistemlerinin Boyutlandırılmasına Özgün Bir Yaklasım ve Eskisehir Bölgesi Için Uygulama TUBITAK 107M212 2004 1 Year   Ömer Nezih GEREK (PI)
30. Yüz Resim Arşivleri için Görüntü Sıkıştırma BAP 030263 2003     Ömer Nezih GEREK (PI)
31. Kesikli Olay Sistemler İçin Kontrolör Tasarımı BAP 020222 2002 3 Years   Aydın AYBAR (PI)
32. Alçak Gerilim Sinyallerinin Enerji Kalitesi ve Hata Analizi BAP 000212 2000     Ömer Nezih GEREK (PI)
33. Automated Target Detection and Tracking TUBITAK   1999     Ömer Nezih GEREK (PI)
34. SmartCam CTI funded Logitech   1998     Ömer Nezih GEREK (PI)
35. Octalis ACTS AC242 1997 1 Year   Ömer Nezih GEREK (PI)
36. RAGARIS Radiological Picture Archiving Project   1996     Ömer Nezih GEREK (PI)
37. Esnek Robotik Sistemler için Gürbüz Kontrol Tasarımı Yaklaşımı Geliştirilmesi DPT   1995 2 Years   Altuğ İFTAR (PI), Atakan DOĞAN
38. Bilgisayar ağlarında dışmerkezli dinamik yönlendirme TUBITAK EEEAG-81 1993 2 Years   Aydın AYBAR
39. Audio-visual information management systems NSF   1993 3 Years   Ömer Nezih GEREK (PI) , A.H. Tewfik, A.E. Çetin
40. EUREKA-625: VADIS Video-Audio digital interactive system TUBITAK   1992 2 Years   Ömer Nezih GEREK (PI)
41. Eksik Verierden Rasyonel Bir Güç Tayfının Zaman Bölgesinde Tanıyımı BAP         Hüseyin AKÇAY (PI)
42. Araç Titresim Yanıtı Için Arazi Profili Modellemesi TÜBİTAK 112E264       Hüseyin AKÇAY (PI), Semiha TÜRKAY (CO-PI)
43. Sonsuz Boyutlu Sistemler için Dayanikli Kararli Denetleyici Tasarimi BAP         Hakkı Ulaş ÜNAL
44. Sonsuz Boyutlu Sistemlerin Gurbuz Denetimi BAP         Hakkı Ulaş ÜNAL
45. Otonom İstihbarat, İzleme ve Keşif (ISR) Amaçlı İnsansız Hava Sistemi (İHS) Geliştirilmesi Projesi BAP         Tansu Filik (PI)
46. Tek platform ile Yayıcı Konumunun Belirlenmesi BAP         Tansu Filik (PI)
47. Hareketli sensörlerle pasif işbirliksiz RF yayıcı konumlandırma BAP         Tansu Filik (PI)
48. Spektral Çizge Tabanlı Görüntü Temizleme Yöntemleri BAP         Mehmet Tankut ÖZGEN (PI)
49. Enerji Verimli Kablosuz Algılayıcı Ağlar için İmeceli Çeşitleme BAP         Nuray AT (PI)
50. 1800 MHz Manyetik Alanın Sıçanlarda Kolon Mikroflorası ve Patolojisi Üzerine Etkileri İle Kolondaki Bazı Gen Mutasyonlarının Belirlenmesi BAP         Cengiz Özzaim (PI)
51. Video-okülografik Göz Takibiyle Engelli Destek Sistemleri Geliştirme TÜBİTAK         Cihan TOPAL (PI)
52. Üretim Verileri ve Dış Ortam Parametreleri Kullanılarak Kontrollü Bir Evin Yenilenebilir Enerji Analizi BAP         Ümmühan Başaran Filik (PI)
53. Tümleşik Dalga Kılavuzu Aygıt Test Sisteminin Geliştirilmesi BAP         Feridun AY (PI)
54. Dielektrik Dalga Kılavuzlarının Tasarımı ve Deneysel Gerçeklemesi BAP         Feridun AY (PI)
55. UDP/IP Protokol Yığınının FPGA Üzerinde Hızlandırılması BAP 1505F181       Atakan DOĞAN (PI)
56. MoS2 tabanlı transistör mikro-fabrikasyonu ve optimizasyonu BAP 1605F424       Nihan KOSKU PERKGÖZ (PI)
57. İki Boyutlu MoS2'nin Termal Özelliklerinin Araştırılmasına Yönelik Film Özelliklerinin İyileştirilmesi BAP 1505F271       Nihan KOSKU PERKGÖZ (PI)