Skip Navigation Links Türkçe  
Skip Navigation Links.

Prof.Dr. Feridun AY

(feridunay@eskisehir.edu.tr)


 

Çalışma ve İlgi Alanları:

Fotonik Aygıtlar, Aktif ve Pasif Fotonik Malzemeler, Tümleşik Optik, Yonga Üzerinde Optik Yükselteç Aygıtlar, Yonga Üzerinde Katıhal Lazer Aygıtlar, Nanofabrikasyon Yöntemleri ile Fotonik Aygıtların Elde Edilmesi, İşlemciler ve Elektronik Elemanlar Arası Optik Bağlayıcı ve Veri Yolları, 1 ve 2 Boyutlu Fotonik Kristaller, Mikroçınlaç Aygıtlar, Kimyasal ve Biyolojik Fotonik Sensor Aygıtlar.

 

Areas of Interest:

Photonic devices, Integrated optics, Active and passive thin film photonic materials, Integrated optical amplifiers, Integrated on-chip solid-state waveguide lasers, 1 and 2-D photonic crystals, Microresonators, Nanostructuring techniques, Optical interconnects, Chemical and biological photonic sensors.

 

Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Accreditations | Alumni

© 2010 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!