Skip Navigation Links Türkçe  
2020-2021 SPRING SEMESTER MAKE-UP EXAMS SCHEDULE- DRAFT
2021-2022 Academic Year Senior Project Registration Conditions
ESTU-EEE Ph.D. Qualifying Examination Date and Zoom Links
Türksat is hiring fresh Electrical & Electronics Engineering Graduates
2020-2021 Spring Semester - EEM 413-414 Course Project Presentations Schedule (Updated)
Update for Summer Intership Date
Ege Üniversitesi Online Kariyer Söyleşileri-Orta Gerilim Paneller&Koruma Sistemleri
2020-2021 SPRING SEMESTER FINAL EXAM SCHEDULE- FINAL
2020-2021 Yaz Dönemi Stajları Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (GÜNCEL)
Change of Head of Department
2021-2022 (Güz+Bahar) Lisansüstü Ders Programları (Kesinleşmiş)
2021-2022 (Güz+Bahar) Lisans Ders Programları (Kesinleşmiş)
Graduation Procedure
2020-2021 (Güz+Bahar) Lisansüstü Ders Programları (Kesinleşmiş)
Sınav İş Akış Şeması
Next Page

2020-2021 Yaz Dönemi Stajları Fakülte Yönetim Kurulu Kararı (GÜNCEL)

Fakülte Yönetim Kurulu 31.05.2021 tarih ve 22/8 sayılı kararı:

2020-2021 Yaz dönemi staj faaliyetlerinde, 2021-2022 Güz dönemi derslerin başlangıç tarihine kadar sınırlı olmak üzere,

  • Staj yeri, çalışma alanı ve diğer hususlarda Bölüm Staj Komisyonu ve Bölüm Başkanlıklarının onayı alınarak, şeffaf ve denetlenebilir olma şartıyla uzaktan staj (çevrim içi) yapabilmesine,
  • Yüz yüze staj yapmak isteyen  öğrencilerin  “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerini hazırlayıp, “Staj Başvuru ve Kabul Formu”nun Bölüm Staj komisyonunca onaylanmış haliyle Dekanlığa başvuru yapmalarına ve taleplerin Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmesine,
  • Staj yapılan günler için Fakülte Staj Yönergesi Madde 10‘da belirtilen hükümlerin geçerli olmasına,

karar verildi.

Not-1: “Staj Talep Beyanı ve Taahhütname” ve “Firma/Kurum Staj Uygunluk Beyanı” belgelerinin taranmış halleri MF Öğrenci İşleri Birimi e-mail adresine (muhfakoib@eskisehir.edu.tr) gönderilecektir.

Not-2: “Staj Başvuru ve Kabul Formu” Bölüm Staj komisyonunca onaylandıktan sonra Dekanlığa iletilecektir.

Not-3: Belirtilen 3 evrak eksiksiz olarak Dekanlığa ulaştığı takdirde Fakülte Yönetim Kurulu gündemine alınacaktır.

Not-4: Belirtilen süreçler tamamlandıktan sonra SGK Sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.

Published on: Wednesday, June 2, 2021
Will be published until: Saturday, July 17, 2021

Author of the announcement: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Ersin EROL
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Accreditations | Alumni

© 2010 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!