Skip Navigation Links Türkçe  

Yeni kayıt yaptıran YL ve DR öğrencileri - TAÇ701 ve TAÇ801 dersleri hk.

22 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğimizde yer alan ve öğrencilerimizin alması için düzenlenen TAÇ 7 ve TAÇ 8 derslerinin (TAÇ: Tez Araştırma Çalışması) içeriği ekte verilmiştir. 2020-2021 Akademik yılı Güz döneminden itibaren, yeni kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan tüm öğrencilerimize aldırılabilecek olan bu dersleri istenildiğinde mevcut kayıtlı öğrencilerimiz de seçmeli olarak alabileceklerdir. TAÇ 8 dersi, sadece yeni doktora öğrencisi olmuş adayımızın (mevcut kayıtlı doktora öğrencileri ve danışmanları hariç) atanacak Danışmanına yeterlik aşamasına kadar aldırılacak ders statüsündedir.
 
NOT: TAÇ 7 ve TAÇ 8 dersleri yeni kayıt yaptıran öğrenciler tarafından sadece bir kez alınacak derslerdir.

Ekli Dosyalar:
IÇERIK.docxPublished on: Tuesday, February 23, 2021
Will be published until: Friday, April 9, 2021

Author of the announcement: Dr. Öğr. Üyesi İsmail SAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Accreditations | Alumni

© 2010 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!