Skip Navigation Links Türkçe  

Graduation Procedure

Mezuniyet işlemleri onay süreci ek'teki dökümanda belirtilmiştir. Mezun durumuna gelen öğrencilerin, işlemlere başlamadan önce; özellikle 9. maddeyi dikkate alarak danışmanlarıyla bağlantı kurmaları faydalı olacaktır. 

Not: Ders Kredi sayımı ve onay işlemi sadece öğrencinin kendi danışmanı tarafından yapılabilmektedir.

 

  1. Öğrencilerimizin mezun olup tezlerini ve tez calışmaları kapsamında verecekleri diğer dosyalara (Simülasyon, video, sunum, kaynak kodu vb. dosyalara) ek olarak geçen seneki gibi gruptaki “her öğrenci” tarafından ekteki formun ayrı ayrı doldurulması gerekiyor. Bugüne kadar tez ile ilgili "proposal reports", "progress reports" gibi TÜM dökümanların ve yazılım donanım kodlarını bir CD içine ekleyip teslim etmeleri gerekiyor (bu sene google Drive  benzeri online yöntemlerle teslim edebilirsiniz). Basılı olarak bölüme getirecek öğrencilerimiz, bu formu doldurup basılı/ciltli tez kopyasının arka kapağının iç kısmına bir zarf yapıştırıp, kendilerine ait bu formları da o zarfın içine koymaları gerekmektedir.
  2. Bu forma ek olarak, EEM413 dersi kapsamında final döneminde teslim ettiğiniz son "Project Proposal”  dokümanını tezlerinizin son kısmına Appendix olarak eklemeniz gerekmektedir. Yani tezlerinizde Appendix olarak ilk dönem hazırladığınız proje önerilerinizin yer alması gerekmektedir.
Published on: Thursday, July 16, 2020
Will be published until: Sunday, July 17, 2022

Author of the announcement: Dr. Öğr. Üyesi İsmail SAN
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Accreditations | Alumni

© 2010 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!