Skip Navigation Links Türkçe  

Sınav Kuralları (Cep telefonları ile ilgili düzenleme)

Dekanlığın yayınladığı ek'teki "sınav kuralları" belgesinin 17. maddesi;    Öğrenciler cep telefonları ile sınava girebilirler. Ancak cep telefonlarının kapalı konumda ve gözetmenlerin uygun gördükleri yerlerde bulundurulması zorunludur. şeklindedir.

EEM bölümündeki sınavlarda aşağıdaki prosedür uygulanacaktır ve tüm öğrencilerin diğer kurallarla beraber bu prosedüre de uyması gerekmektedir.

  1. Sınıflarda, her koridorun ön tarafındaki ilk masa boş bırakılacak.
  2. Sınav başlamadan önce; Öğrenci, cep telefonunu kapalı konuma getirerek bu masa üzerine koyacak ve öğrenci kimliğini cihazın üzerine bırakacaktır.
  3. Görevliler; sınav başladıktan sonra öğrenci üzerinde cep telefonu tespit ettikleri taktirde (kapalı veya açık konumda olduğuna bakılmaksızın); sınav kurallarına uyulmadığını ve kopya teşebbüsü olduğunu belirterek tutanak tutacaklardır ve öğrenci hakkında idari işlem başlatılacaktır.
  4. Sınav bitiminde; Öğrenci sınav evrakını görevlilere teslim ettikten sonra cep telefonunu ve kimliğini alarak sınavdan ayrılacaktır. (Unutulan cep telefonu ve kimliğin sorumluluğu öğrencinin kendisine aittir)
  5. Unutulan cep telefonları ve kimlikler, görevliler tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilecektir. 
Published on: Wednesday, December 13, 2017
Will be published until: No Deadline

Author of the announcement: Dr. Öğr. Üyesi Şener AĞALAR
Home | Department | Undergraduate | Graduate | Research | Accreditations | Alumni

© 2010 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!