İlgili Öğretim Üyeleri / Related Academic Personnel:

Prof. Dr. Atakan DOĞAN

Assoc. Prof. Dr. Hakan Güray ŞENEL

Assist. Prof. Dr. Emin GERMEN

Assist. Prof. Dr. İsmail SAN

Assist. Prof. Dr. Cihan TOPAL